Adwokat
Małgorzata
Poliwka-Pacana
 
 

KANCELARIA ADWOKACKA


Adwokat Małgorzata Poliwka-Pacana jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Ukończyła    studia    na    Wydziale    Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest również pracownikiem naukowym związanym z Wyższą  Szkołą  Informatyki  i  Zarządzania w Rzeszowie.